1 Zoek de persoonsvorm

Maak de zin vragend. Het (werk)woord waar de vraag mee begint is de persoonsvorm
Mehmet koopt een CD.
vragend maken: Koopt Mehmet een CD?
eerste (werk)woord van de zin is: koopt
persoonsvorm (pv) = koopt

2 Zoek het gezegde

Het gezegde bestaat uit de persoonsvorm + andere werkwoorden (Als er geen andere werkwoorden in staan dan is de persoonsvorm alleen het gezegde.
Mehmet heeft een CD gekocht.
persoonsvorm = heeft
ander werkwoord = gekocht
gezegde (gez) = heeft gekocht

3 Zoek het onderwerp

Gebruik de volgende formule:
Wie(wat) + gezegde = onderwerp
En vul daarna de fomule in
Mehmet koopt een CD
Wie + koopt? = onderwerp
onderwerp (ond) = Mehmet

4 Zoek het lijdend voorwerp

Gebruik de volgende formule:
Wie(wat) + gezegde + onderwerp = lijdend voorwerp
En vul daarna de fomule in
Mehmet koopt een CD
Wie(wat) + koopt + Mehmet = lijdend voorwerp
lijdend voorwerp = een CD