De oplossingsgerichte manager beantwoordt bij problemen zorgvuldig de volgende vragen:

Problemen onderkennen: Bij deze eerste stap ziet u het probleem onder ogen zonder dat u aandacht besteedt aan de oorzaak van het probleem. Wat is de kern van het probleem en hoe hindert dit u?


Succes beschrijven: Wat wilt u dat er in de plaats komt van het probleem? Wat voor succes zoekt u? Hoe zult u merken dat dat succes er is? Wat zal er dan beter gaan? Hoe zult u zich dan anders kunnen gedragen?


Positieve uitzonderingen identificeren en analyseren: Wanneer heeft dit succes al plaatsgevonden, al is het maar een beetje? Beschrijf de situatie: wat was er anders? Wat veroorzaakte dit succes? Wat was uw bijdrage aan het succes? Hoe deed u dat?


Kleine stap vooruit zetten: Denk na over stap 3. Welke aspecten uit de positieve uitzonderingen zou u opnieuw kunnen gebruiken? Denk na over een kleine stap die u morgen zou kunnen zetten.

Vervolg: Als het goed gaat, herhaal dan de stappen 2,3 en 4. Als het tegenzit, ga dan terug naar stap 1 en ga vervolgens weer door met de stappen 2, 3 en 4.