Stap 1: Bekijk de splitsingsakte en het splitsingsreglement
Elk gebouw dat meer dan één koopwoning telt, wordt in de wet 'gesplitst' genoemd. Hoe het gebouw precies is verdeeld, is vastgelegd in de zogeheten 'splitsingsakte' en de bijbehorende 'splitsingstekening'. De verschillende eigenaren van de woningen in het gebouw hebben gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het hele pand. Die rechten en plichten van de appartementseigenaren moeten juridisch zijn vastgelegd. Dit staat in het 'splitsingreglement'. U begrijpt, voor u als koper bevatten die beide stukken belangrijke informatie.
Als de verkoper de splitsingsakte, het splitsingsreglement en de splitsingstekening niet tevoren kan laten zien, kunt u de stukken zonodig bij het Kadaster opvragen, tegen betaling.

Stap 2. Vraag naar de Vereniging van Eigenaren
Bij de koop van een appartement wordt men automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE).Die VvE is verantwoordelijk voor het gebouw als geheel. Denk daarbij aan het onderhoud aan de gemeenschappelijke delen zoals dak, lift en gevels en de gezamenlijke opstalverzekering. Bij de aankoop van een appartement zult u dus van tevoren willen weten hoe de VvE functioneert, en over mogelijke kosten die u nog mag verwachten.
U kunt inzicht krijgen in de financiële situatie van de VvE, door te vragen naar de financiële stukken zoals de balans en de exploitatierekening van het afgelopen boekjaar en de begroting van het lopende jaar. Ook de meerjarenbegroting voor het onderhoud is van belang om te zien in hoeverre rekening is gehouden met het toekomstig onderhoud van het gebouw.
Vraag ook naar de laatste verslagen van de vergaderingen van eigenaren. U krijgt dan een idee wat er speelt binnen de VvE

Stap 3. Beoordeel de toestand van de rest van het gebouw
Het zal u duidelijk zijn: als u een appartement koopt, koopt u een deel van een groter gebouw. U hebt straks dus ook met de rest van het pand te maken. Alle reden voor een kritische blik op de bouwkundige staat van het hele pand. Als u een bouwkundige inschakelt om het appartement te beoordelen, vraag deze dan ook te kijken naar de gemeenschappelijke onderdelen van het gebouw.

Stap 4: Vraag zonodig meer informatie
Wilt u meer weten over de aankoop van een appartement? Dan zijn er verschillende manieren om aan meer informatie te komen. Allereerst zijn er de makelaar en de notaris die u op weg kunnen helpen. Daarnaast zijn er andere organisaties waar u persoonlijk of telefonisch terecht kunt.