Wist u dat planten in de werkomgeving de gezondheid van de werknemers positief kunnen beïnvloeden? En dat ze bovendien bijdragen tot een beter imago van uw onderneming? Ook uw onderneming of organisatie kan de vruchten plukken van planten op het werk. Dit stappenplan helpt u werk te maken van een gezondere werkomgeving.

Stap 1 Een draagvlak creëren ()
Randvoorwaarde voor het ontwikkelen van een beleid is de aanwezigheid van een draagvlak. Dit houdt in dat het management inzicht heeft in gezondheidsproblemen op het werk, overtuigd is van de rol van planten, zich engageert voor dergelijk gezondheidsbeleid en een voorbeeldrol wil vervullen. Ideale instrumenten om het management over het onderwerp aan te spreken, zijn cijfermateriaal, onderzoeksresultaten en sprekende voorbeelden (literatuur). Het bewustzijn waartoe dit leidt, is noodzakelijk om instemming te krijgen om het groenbeleid uit te bouwen.

Stap 2 Structuren opzetten ()
Er is al een belangrijke stap achter de rug: er is een intentie om een project ‘groen in bedrijf’ op te zetten binnen uw onderneming. Ideaal is deze materie te laten aansluiten bij het algemene gezondheidsbeleid in uw onderneming of bij een concreet gezondheidsproject zoals gezond eten op kantoor, het rookbeleid, het stressbeleid,…

Stap 3 De behoefte vaststellen ()
Deze derde fase bestaat uit een diagnose van de situatie in uw onderneming en een inschatting van de kans op verbetering met planten. Maak in eerste instantie een inventaris van de ‘gezonde’ planten in de onderneming en de behoeften van de werknemers aan meer groen in hun werkomgeving. Deze inventarisatie dient dan als basis voor analyse en maatregelen.

Stap 4 Een plan ontwikkelen ()
Na het bevragen en de gesprekken, worden de antwoorden verwerkt en de gegevens geanalyseerd. Daaruit kan naar voren komen dat voornamelijk op een bepaalde afdeling weinig planten staan, dat mensen met een bepaalde functie vaak hoofdpijn hebben, dat werknemers bij het uitvoeren van een bepaalde taak systematisch bepaalde klachten hebben,...

Stap 5 Het plan uitvoeren ()
In de vorige stap is gekozen voor de inhoud van het project ‘Groen in bedrijf’. Om gestructureerdte werken, is het aangeraden de projecten op te delen in fasen en per project een verloop en timing vast te leggen. Noteer per fase de vereiste middelen, de uitvoerders en de doelgroep. Tijdens de uitvoering kan het zinvol zijn ervaringen van de betrokkenen te noteren. Dit kan goed van pas komen voor de evaluatie van het project.

Stap 6 'Groen in bedrijf' evalueren ()
Na de invoering van het nieuwe beleid is het zaak de werking ervan te evalueren, bijvoorbeeld na een half jaar.

Stap 7 Het plan aanpassen en verankeren ()
De ontwikkeling van een gezondheidsbeleid is circulair. Blijkt uit de evaluatie dat er wijzigingen nodig zijn, dan kunnen de werknemers indien nodig nog eens (informeel) gevraagd worden. Het plan wordt aangepast en vervolgens wordt de verandering ingevoerd. De werknemers raadplegen moet bijna een gewoonte zijn. Bij een rondgang door het bedrijf, tijdens toolboxmeetings, op vergaderingen is het van belang op een informele manier te weten te komen wat er bij de werknemers leeft. Dit geldt trouwens voor alle gezondheidsitems.