Onderstaand stappenplan is een globaal overzicht van wat je allemaal moet doen indien je naar het buitenland wilt in kader van je studie. Het belangrijkste is dat je op tijd begint; normaal gesproken ongeveer 1 jaar van tevoren.

Als je buiten Europa wilt, is het zelfs aan te raden om 1 1/2 jaar van te voren te beginnen met de voorbereiding, omdat veel beurzen een jaar van te voren moeten worden aangevraagd.

Dit stappenplan is natuurlijk niet uitputtend; voor ieder land, elke instelling, faculteit en programma of opdracht gelden andere voorwaarden, regels, deadlines etc.

Stel jezelf in deze eerste fase een aantal vragen als:
- Waar wil ik naar toe (welk land, welke universiteit of bedrijf)?

- Wanneer wil ik naar het buitenland en hoe lang?

- Wat wil ik precies gaan doen (welke vakken volgen, wat voor soort stage/opdracht, ontwikkelingshulp e.d.)?

- Past het buitenlandse verblijf binnen mijn studieplanning en financiën?

Stap 2 : Op zoek naar informatie

In deze tweede fase zoek je informatie over:

- Mogelijke ondersteuning door je stagecoördinator / coördinator internationalisering.
- Licht deze ook altijd in dat je weg wilt.
- Mogelijkheden die de faculteit biedt in het buitenland (veel faculteiten hebben een buitenlandvoorlichting en een uitgebreid netwerk).

- Contacten die docenten / hoogleraren in het buitenland hebben (je moet zelf naar deze mensen toe stappen).

- Mogelijkheden die de verschillende (studenten)organisaties bieden om naar het buitenland te gaan.

- Brochures en folders m.b.t. mogelijkheden en procedures in verschillende landen zijn verkrijgbaar bij de infotheek via www.wilweg.nl .

- De reisadviezen database van Buitenlandse Zaken om te kijken of het land wel een optie is (indien negatief reisadvies, geen optie voor studie/stage).

- Beurzen en subsidies, informatie is beschikbaar op deze site en in de infotheek in de Bastille. Meestal moet je minimaal 6 maanden voor vertrek een aanvraag indienen. Houd voor de deadlines ook de pagina nieuws in de gaten!

Stap 3 :jezelf voorbereiden

In deze derde fase regel je enkele dingen om jezelf voor te bereiden:
Taalvoorbereidings.

Cultuurvoorbereiding
- Studenten die al in het land zijn geweest om informatie vragen/bezoeken. IO heeft
- opvragen van verslagen van buitenland verblijven van studenten die je voor zijn geweest.

Gezondheid
Soms zijn vaccinaties en een verklaring van je arts voor bepaalde medicijnen nodig. Een gedetailleerd gezondheidsadvies kun je krijgen bij je huisarts, de GGD en de apotheek. Ook kun je kijken op de volgende sites: tropenzorg, reisdokter apotheek en de GGD .

Correspondentie met officiële instanties
Machtig iemand om je post van bijvoorbeeld het IBG af te handelen. Denk ook na over hoe je je bankzaken en andere belangrijke post gaat regelen.

Toekenning van subsidie / beurs
In samenwerking met het International Office en je stagecoördinator.

Rijbewijs
Binnen EU is internationaal rijbewijs nodig bij verblijf langer dan 3 maanden, daarbuiten meteen.

Verzekeringen
Een verklaring in het Engels dat je verzekerd bent heb je vaak nodig om een verblijfsvergunning aan te vragen; zorg voor een goede ziektekosten-, reis-, een aansprakelijkheids- en aanvullende verzekering.

Huisvesting
Een kamer wordt soms voor je geregeld via de ontvangende instelling, soms moet je zelf iets zoeken. In het laatste geval kun je zoeken via voorgangers, buitenlandse studenten die momenteel aan de school verblijven
- Internet (bijv. http://www.roomeurope.com/ ), www.habitatgejove.com en soms via de lokale ESN sectie (www.esn.org ). Je eigen kamer kun je vaak onderverhuren. Dit kun je bijvoorbeeld doen via de Roomservice/SU site: www.studentunion.nl/kamers .

Ook kun je bij verslagen van studenten die je voorgegaan zijn nalezen hoe zij dat hebben aangepakt. Daarnaast kun je eens kijken op casaswap wat een speciale website is voor studenten die in het buitenland gaan studeren en op zoek zijn naar woonruimte. Hier kun je kamers ruilen.

Student card
De international student card (www.istc.org ) geeft je veel kortingen en voordelen voor studenten die tijdelijk in het buitenland studeren/stage lopen. Voor € 8 heb je al een international student card, je kunt hem afhalen bij Kilroy travels.

Stap 4 : zaken vastleggen

In de laatste fase moet je zeker enkele zaken vastleggen:

Erkenning van het onderwijs
Zorg ervoor dat je voor stage/vakken SP's (in ECTS) ontvangt bij de stagecoördinator, je internationaliseringscoördinator of de examencommissie (via het vooraf afsluiten van een learning agreement).

Verblijfsvergunning & Visa
Binnen de EU niet nodig, daarbuiten op tijd aanvragen bij desbetreffende consulaat/ambassade.

Werkvergunning
Binnen de EU niet nodig, daarbuiten op tijd aanvragen bij desbetreffende consulaat/ambassade. Het is gebruikelijk dat je werkgever dit voor je doet.

Stagecontract. Leg dit goed vast daar niet overal even "serieus" gewerkt wordt als in NL, doe dit samen met je stagebegeleider.

Huisvesting
Indien dit niet door de ontvangende instelling wordt geregeld, vraag dan studenten die er al eerder zijn geweest om tips. Via je coördinator en IO kun je achterhalen wie er voor jou geweest zijn.