De kamer van koophandel in uw regio. U kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van:
een gesprek met een deskundige van de kamer van koophandel
accountantsspreekuur
advocatenspreekuur
adressen makelaars voor verkoop/verhuur roerend en onroerend goed
Ervaren ondernemers (Stichting Ondernemersklankbord)

Stap 2: Financiële zaken afwikkelen

Ga voor uzelf na of u contact moet opnemen met:

Uw accountant en bank
Samen met uw accountant en later ook met de bank kunt u bekijken wat de financiële aspecten zijn die het stopzetten van uw bedrijf met zich meebrengt. U kunt ook een afspraak maken met een accountant via de KvK.

Een advocaat
Met een advocaat kunt u nagaan wat de juridische gevolgen zijn van het beëindigen van allerlei contracten. U kunt hiervoor ook gebruik maken van het gratis advocatenspreekuur bij de KvK.

Een notaris
Voor een VOF, BV of NV geldt dat een notaris voor u kan kijken wat is vastgelegd in de akten of statuten.

Gemeentelijke Sociale Dienst
Wellicht moet u stoppen met uw bedrijf omdat er onvoldoende inkomsten zijn. Dan kunt u bij de Gemeentelijke Sociale Dienst een uitkering aanvragen.

Let op: Een zogenoemde IOAZ-uitkering (Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen)zorgt ervoor dat u tot de leeftijd van 65 jaar het brutominimumloon ontvangt. Deze uitkering kunt u echter alleen aanvragen als uw bedrijf nog niet is opgeheven. Ook moet uw bedrijf nog ingeschreven staan in het Handelsregister.

Belastingdienst Ondernemingen
Stuur altijd een schriftelijk besluit van opheffing van uw bedrijf naar de Belastingdienst Ondernemingen. De Belastingdienst verrekent met u de omzetbelasting, loonbelasting, loonbelasting (waaronder de 'stakingswinst' en de vennootschapsbelasting).

Let op!
Is uw bedrijf een BV en hebt u schulden uitstaan? Dan moet u een 'plan van uitkering' publiceren in een nieuwsblad (regionaal of landelijk dagblad). Meer informatie over deze verplichting krijgt u via de Kamer van Koophandel. U moet de administratie van uw bedrijf zeven jaar bewaren.

Stap 3: Relaties informeren

Breng uw relaties op de hoogte van uw plannen het bedrijf te beëindigen. Doe dat bij voorkeur schriftelijk.
Informeer in elk geval:
- klanten
- leveranciers
- nuts- en onderhoudsbedrijven

Stap 4: Ontslag personeel aanvragen

Als u personeel in dienst hebt, moet u een ontslagaanvraag indienen.

Start een goed onderbouwde schriftelijke ontslagaanvraag bij het Arbeidsbureau.
Informeer de uitvoeringsinstelling (de instelling in uw regio die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Ziektewet en de WAO).
Breng eventueel de vakorganisatie in kennis van het ontslag van uw personeel.


Stap 5: Roerend en onroerend goed afwikkelen

Wat gaat u doen met uw bedrijfsruimte of -pand en de inventaris? Overweeg of u de volgende acties moet ondernemen:

- Een makelaar inschakelen voor de verkoop of verhuur van onroerend goed, inventaris en machines. Adressen van makelaars zijn verkrijgbaar bij uw KvK.
- Uw bedrijfspand te koop of te huur aanbieden in een databestand voor bedrijfshuisvesting in uw regio.
- Vent- en/of standplaatsenvergunning(en) bij de gemeente(n) inleveren.

Stap 6: Contracten opzeggen

Zeg lopende contracten op. Denk hierbij aan contracten voor:
- afname en levering
- franchising, dealers en agenten
- huur en lease
- service en onderhoud

Stap 7: Bedrijf uitschrijven

Als u stopt met uw bedrijf, moet u uw bedrijf uitschrijven bij:
- de KvK (neem een paspoort of rijbewijs mee)
- bedrijf- en productschappen